NOVEMBRE 2018

Conveni de col•laboració entre l’Associació IPWCA i l’Associació Knowurbannet
Conveni de col•laboració entre l’Associació IPWCA (International Pneumatic Waste Collection Association) i l’Associació Knowurbannet.

El passat 16 d’abril de 2018 es va signar el conveni marc de col·laboració entre IPWCA (International Pneumatic Waste Collection Association) i l’Associació Knowurbannet, a la seu de la AEIC i Kowurbannet, a la Via Laietana 39 de Barcelona.

Ambdues entitats, aposten per col·laborar en la cerca d’objectius comuns i en el desenvolupament del coneixement , per fer front als nous reptes que generaran els processos de transformació urbana i que requerirà de les millors estratègies per obtenir respostes a aquest nou paradigma on la gestió dels residus urbans, òbviament tindrà un protagonisme mediambiental, energètic i social essencial.

Knowurbannet vol aportar propostes a aquests processos de transformació, amb l’eina principal que tot anàlisi rigorós requereix, el coneixement. La seva definició, i sobretot, la seva vertebració serà el element diferenciador, que permetrà donar les respostes adequades a les noves necessitats que se’ns plantejaran.

IPWCA és una associació internacional amb seu a Barcelona on hi tenen cabuda totes les entitats relacionades amb al recollida pneumàtica de residus urbans: des de les Ciutats, Universitats, Tecnòlegs, Enginyeries i Centres de recerca entre d’altres. L’Associació es considera un punt de trobada on compartir experiències, millorar i desenvolupar la tecnologia, on les ciutats hi puguin trobar un punt de connexió, amb la finalitat última de continuar adaptant i millorant aquesta tecnologia fent-la més sostenible i adaptada a les ciutats actuals i futures. Actualment té més de 40 associats d’arreu del mon.

Per tant, la simbiosi i complementació dels objectius tant de Knowurbannet com de IPWCA fan que aquest acord de col·laboració sorgeix de forma natural amb la ferma convicció del resultat de la mateixa.

 

COL·LABORADORS