DESEMBRE 2018

Conveni de col•laboració entre l’Associació Knowurbannet i Zigurat Global Institute of Technology SL
L’acord principal de la relació entre ambdues entitats, és la posada en funcionament al 2019 d’un Màster Internacional de Management online en l’àmbit de les Smart Cities, que s’impartirà en castellà i anglès

El passat 29 de novembre de 2018 es va signar el conveni marc de col·laboració entre l’Associació KNOWURBANNET i l’empresa de formació ZIGURAT (Zigurat Global Institute of Technology SL), a la seu d’aquesta última al carrer d’Almogàvers 66 de Barcelona.

Ambdues entitats, aposten per col·laborar en la cerca d’objectius comuns i en el desenvolupament i transmissió del coneixement mitjançant la formació acadèmica, per dotar a gestors i experts en tots els àmbits, de les eines necessàries per fer front als nous reptes que generaran els processos de transformació urbana i que requerirà de les millors estratègies per obtenir respostes a aquest nou paradigma de les Smart Cities.

L’acord principal de la relació entre ambdues entitats, és la posada en funcionament al 2019 d’un Màster Internacional de Management online en l’àmbit de les Smart Cities, que s’impartirà en castellà i anglès en successives edicions i que serà la materialització de la transmissió de coneixement abans esmentada, donant compliment a un dels objectius estratègics definits a la seva gènesi per KNOWURBANNET i en un àmbit de desenvolupament comercial de ZIGURAT Global Institute of Technology.

KNOWURBANNET vol aportar propostes a aquests processos de transformació, amb l’eina principal que tot anàlisi rigorós requereix, el coneixement. La seva definició, i sobretot, la seva vertebració serà el element diferenciador, que permetrà donar les respostes adequades a les noves necessitats que es plantejaran a les ciutats.

ZIGURAT Global Institute of Technology és una empresa privada de formació superior e-learning especialitzada en programes de Master’s Degree al sector de la enginyeria, construcció, arquitectura, innovació i tecnologia amb seu a Barcelona i amb alumnes de més de 60 nacionalitats diferents. És considerada una de les entitats més avançades en aquest tipus de formació, anant més enllà de la formació clàssica i apostant per valors com el treball i les futures relacions dels alumni, dins d’un món global.

Per tant, la simbiosi i complementació dels objectius tant de KNOWURBANNET com de ZIGURAT fan que aquest acord de col·laboració sorgeixi de forma natural amb la ferma convicció del resultat de la mateixa.

 

COL·LABORADORS