AGOST 2021

Preparar la ciutat per al Next Generation

La pandèmia generada per la COVID-19 ha posat al descobert la vulnerabilitat de la Unió Europea en molts aspectes i n’ha deixat les economies europees molt tocades. Les limitacions geogràfiques i comercials han fet disminuir la capacitat de molts països, i els fons de recuperació Next Generation EU son la resposta europea a aquesta situació sense precedents.

Impulsar la recuperació econòmica a curt termini, segons els nous paradigmes globals, per superar la crisi actual i millorar la resiliència i el potencial de creixement a mig i llarg termini són objectius dels Fons de Recuperació Europeus o Next Generation EU. En total es destinaran 750.000 milions d’euros repartits entre els diferents països de la UE, i Espanya es posiciona com el primer país d’Europa en la recepció d’aquests fons: en rebrà uns 140.000, dels quals gairebé 70.000 milions es tramitaran mitjançant subvencions. Per accedir al finançament, els projectes han d’impulsar la transició ecològica i la transformació digital, entre d’altres, i han d’incloure iniciatives relatives al foment de la igualtat i la cohesió social i territorial.

Les administracions locals i les comunitats autònomes hi jugaran un paper destacat ja que el pla espanyol preveu que hauran d’executar la meitat d’aquests diners europeus. En aquest context, KnowUrbanNet ha posat en marxa el Pla Formatiu 2021/2022, una aposta formativa per ajudar a les administracions públiques en la captació dels fons Next Generation EU. Aquesta captació de fons passa, no només pel coneixement dels mecanismes d’atorgament de les subvencions, sinó per un coneixement de les estratègies amb les quals cal alinear-se, així com de les polítiques, metodologies i tecnologies innovadores en cadascun dels àmbits finançats.

En marxa el Pla Formatiu de KnowUrbanNet 2021/2022
El Pla Formatiu de KnowUrbanNet 2021/2022, aprovat en Junta Directiva el passat 19 de juliol, s’articula en tres eixos: un programa bàsic on-line per ajudar als responsables i tècnics a tenir una visió global de mecanismes i polítiques per tal d’analitzar necessitats de cada ciutat; un programa presencial per a un intercanvi directe amb experts de l’associació i i un tercer eix formatiu, que posa en valor els experts i expertes de l’associació a través de l’aprofundiment en el Màster Internacional Smart City Management de Zigurat Global Institute of Technology, un programa formatiu superior que permet adquirir els coneixements tècnics requerits per desenvolupar-se professionalment en el sector globalitzat de les Smart Cities.

El programa formatiu per a administracions locals està estructurat en dos blocs: un bloc amb temàtiques horitzontals comunes a tots els àmbits (estratègia, oportunitats de finançament europeu i implementació de projectes) i un bloc vertical centrat en les necessitats de cada ciutat (energia, economia circular, mobilitat, economia i inclusió social i digitalització de les administracions locals).

PATROCINADORS

COL·LABORADORS

Reial Academia Europea de Doctors
Cooking communication