NOVEMBRE 2020

Enquesta online EIT Urban Mobility Academy

En 2021, EIT Urban Mobility Academy https://www.eiturbanmobility.eu/academy/ llançarà diferents convocatòries de projectes i socis, de manera que es pugui assegurar el finançament i inici de nous projectes col·laboratius en 2022. Per tal de preparar-se per això, estan realitzant una consulta en línia perquè els professionals de la mobilitat urbana de tota mena dels ajudin a identificar necessitats importants d'aprenentatge, i després participar en les converses sobre com s'han d'abordar aquestes necessitats.
 
Consulteu el lloc web de l'enquesta: https://eiturbanmobility.academy/

• Dins de la secció de Necessitats trobaràs diferents àrees d'interès, i dins de cada àrea d'interès, una sèrie de temes. A cada tema, pot identificar les necessitats de capacitació iniciant una conversa o participant en una conversa existent.
• T'agrairíem que poguessis revisar aquests temes i compartir els seus pensaments en alguns d'ells. Per exemple, a l'àrea d'interès "Ciutat": necessitats d'educació i formació dels responsables de la formulació de polítiques de mobilitat urbana, o desafiaments de la ciutat que impulsen la formació i l'educació.

PATROCINADORS

COL·LABORADORS

Reial Academia Europea de Doctors
Cooking communication